• Транспортний засіб-2

  20.03.2013

  Рубрика: Патенты

  Транспортний засіб

  Реферат:

  Використання: в області транспортного машинобудування, у транспортних засобах з пружною підвіскою. Суть винаходу: в транспортному засобі з пружною підвіскою, забезпеченому механізмом перетворення енергії коливань корпусу в корисну енергію, перетворена енергія коливань трансформується на пружинний двигун. 6 мул.

  Винахід відноситься до області транспортного машинобудування і може бути використане в транспортних засобах з пружною підвіскою.

  Відомо транспортний засіб, що містить рушій, пов’язаний через силову передачу з силовою установкою, пружну підвіску з механізмом перетворення енергії коливання корпусу транспортного засобу в корисну енергію, виконаним зубчасто-рейковим з двостороннім рейкою, пов’язаної з віссю рушія, і двома шестернями, встановленими на осях на корпусі транспортного засобу і пов’язаними через муфти вільного хорда з вихідним валом.

  Недоліком цього транспортного засобу є те, що енергія коливань корпусу транспортного засобу, перетворена в корисну, не використовується безпосередньо рушієм і не реалізується в додатковий тягове зусилля.

  Мета винаходу — використання енергії коливання корпусу транспортного засобу для створення додаткового тягового зусилля на транспортний засіб.

  Зазначена мета досягається тим, що в транспортному засобі, що містить рушій, пов’язаний через силову передачу з силовою установкою, пружну підвіску з механізмом перетворення енергії коливання корпусу транспортного засобу в корисну енергію, виконаним зубчасто-рейковим з двостороннім рейкою, пов’язаної з віссю рушія, і двома шестернями, встановленими на осях на корпусі транспортного засобу і пов’язаними через муфти вільного ходу з вихідним валом, силова установка виконана у вигляді пружинного двигуна, що складається з черв’ячної передачі, черв’як якої з’єднаний кінематичної зв’язком з вихідним валом механізму перетворення енергії, з пружних елементів накопичувача енергії, встановлених між важелями, закріпленими на осі черв’ячного колеса зазначеного механізму, і уступами, розташованими на внутрішній частині зубчастого колеса, кінематично пов’язаного з силовою передачею.

  На фіг. 1 показана схема транспортного засобу, вид зверху; на фіг. 2 — розріз А-А на фіг. 1; на фіг. 3 — розріз Б-Б на фіг. 1; на фіг. 4 — розріз В-В на фіг. 1; на фіг. 5 — перетин Г-Г на фіг. 4; на фіг. 6 — перетин обгонів муфти.

  Транспортний засіб містить несучу конструкцію, якої може бути рама або платформа 1 і на якій встановлено пружинний двигун 2, що складається з вала 3 з важелями 4, до цих важелів одними кінцями прикріплені пружини 5, які іншими кінцями закріплені на уступах 6, розташованих на внутрішній частині зубчастого колеса 7. З зубчастим колесом 7 взаємодіє мультиплікатор 8, пов’язаний через карданний вал 9 з диференціалом 10 ведучого моста 11. На провідному мосту 11 і підпорядкованому мосту 12 встановлені стійки 13, в яких з двох сторін змонтовані зубчасті рейки 14, що входять у зачеплення з шестернями 15 з храповими механізмами 16, пов’язаними з валами 17, встановленими на платформі 1.

  Між платформою 1 і мостами 11, 12 встановлені елементи пружної підвіски, виконані у вигляді пружинних ресор 18. Диференціали 19 пов’язують вали 17 з валом 20, на якому встановлений черв’як 21 з обгінними муфтами 22, пов’язаний з черв’ячним колесом 23, закріпленим на валу 3 пружинного двигуна 2. Пружинний двигун забезпечений механізмом заводу 24. Обгінні муфти 22 встановлюються з двох сторін черв’яка 21 між частинами валу 20 і складаються з фрикційних дисків 25, маточини 26, встановленої на валу 20, фланців 27, прижимающих диски 25 до маточини 28 за допомогою пружин 29 і болтів 30. Між обоймою 31 і маточиною 28 розміщені стопорні кульки 32.

  Транспортний засіб з пружинним двигуном, пружною підвіскою і механізмом перетворення енергії коливання корпусу в корисну енергію працює таким чином. При русі транспортного засобу по нерівностях дороги виникають коливання платформи 1 щодо мостів 11, 12, обумовлені наявністю ресор 18. В результаті цих коливань шестерні 15 обкатуються вгору і вниз по зубчастих рейках 14 і завдяки наявності храпових механізмів 16 передають односпрямоване обертання валів 17, які через диференціали 19, вал 20, обгінні муфти 22, черв’як 21 обертають черв’ячне колесо 23.

  У результаті обертання черв’ячного колеса повертаються важелі 4, які стискають пружини 5 щодо уступів 6 зубчастого колеса 7. Пружини 5, будучи накопичувачами енергії, впливаючи через уступи 6 на зубчасте колесо 7, обертають його. Обертання колеса 7 через мультиплікатор 8, карданний вал 9, диференціал 10 передається на рушії транспортного засобу, через які крутний момент реалізується в силу тяги. Для стійкого руху транспортного засобу і руху по гладких дорогах слід періодично здійснювати заведення пружинного двигуна.

  Запропонована схема транспортного засобу дозволяє в значній мірі скоротити витрати енергії на його переміщення, спростити підвіску за рахунок виключення з неї амортизаторів, оскільки їх функції виконуються механізмом перетворення енергії коливання корпусу, а енергія, яка виділялася амортизаторами в атмосферу у вигляді тепла, реалізується в корисну енергію .

  Формула винаходу

  ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, що містить рушій, пов’язаний через силову передачу з силовою установкою, пружну підвіску з механізмом перетворення енергії коливання корпусу транспортного засобу в корисну енергію, виконаним зубчасто-рейковим зубчасто-рейковим з двосторонньою рейкою, пов’язаної з віссю рушія, і двома шестернями, встановленими на осях на корпусі транспортного засобу і пов’язаними через муфти вільного ходу з вихідним валом, відмінне тим, що силова установка виконана у вигляді пружинного двигуна, що складається з черв’ячної передачі, черв’як якої з’єднаний кінематичної зв’язком з вихідним валом механізму перетворення енергії, з пружних елементів накопичувача енергії, встановлених між важелями, закріпленими на осі черв’ячного колеса зазначеного механізму, і уступами, розташованими на внутрішній частині зубчастого колеса, кінематично пов’язаного з силовою передачею.

  МАЛЮНКИ

  Рисунок 1, Рисунок 2, Малюнок 3, Малюнок 4, Малюнок 5, Малюнок 6

  MM4A Дострокове припинення дії патенту Російської Федерації на винахід через несплату у встановлений термін мита за підтримку патенту в силі

  Номер і рік публікації бюлетеня: 28-2000

  Повідомлення опубліковане: 10.10.2000

 • Комментарии закрыты.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7